Teknologi og Industrifag

Utdanningsprogrammet Teknologi og industrifag danner grunnlag for utdanning til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, maritime næringer, bilindustri, prosessindustri, møbel- og tekoindustri, robotisering, automatisering og CNC.

Skriv ut

Film av Olsi Simoni

Vg1 gir grunnlag for en bred plattform for videre yrkesvalg både med hensyn til fag, type arbeidsplass og arbeidsmiljø. Innenfor noen av fagområdene tilbyr skolen fordypning.

Borgund vgs har følgende tilbud for elever som søker seg videre på Vg2:

Fullført relevant fagbrev kvalifiserer også for ingeniørutdanning

Du lærer:

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Eksempel på hva du kan bli:

 • Aluminiums konstruktør, sveiser eller platearbeider
 • Verktøymaker, finmekaniker, låsesmed eller gullsmed
 • Faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • Bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • Anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • Bore- eller brønnoperatør
 • Matros eller motormann
 • Anleggmaskinfører
 • CNC - operatør
 • Sveiser
 • Reisemontør
 • Industrimekaniker
 • Industrirørlegger
 • Kulde og varmepumpemontør
 • Yrkessjåfør
 • Lager og terminalarbeider

Arbeidssteder:

 • Teknisk og elektromekanisk industri
 • Bilindustrien
 • Skipsindustrien
 • Kjemisk prosessindustri
 • Tekoindustrien
 • Oljeindustrien
 • Møbelindustrien
 • Maritime næringer
 • Transportindustrien
 • Logistikk