Lærebøker ved Borgund vgs

Skolen låner ut lærebøker til alle elever. Skolebiblioteket administrerer utlån og innleveringen av bøkene. Når skoleåret er over eller ved avbrutt skolegang, skal lærebøkene leveres tilbake til skolebiblioteket. Dersom bøkene ikkje blir levert etter siste skoledag, vil skolen sende ein faktura. Det er viktig at du leverer tilbake de samme bøkene som du har lånt ved skolestart!

Boklister